Mirage - pzl.43 settembre 1939 + Prototipo Polskie Polen modello KIT 1:48 NUOVO